Dags för systemperspektiv på avlopp

Dags för systemperspektiv på avlopp

Införd i Landets Fria tidning 8 mars 2017. Ett samhälle som kastar skit i sjön kan inte kallas hållbart. Men att minska utsläppen av näringsämnen löser bara en del av problemet. Istället för att investera i lösningar som leder bort från ett naturligt kretslopp måste...