Datum: januari 16, 2020

Plats: Moderna museet, Malmö

Sensing Nature from Within: Kan naturen ha rättigheter?

Seminarie, panelsamtal och after work

16.1 – 16.1 2020

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. I det andra seminariet kopplat till utställningen diskuteras den natursyn som präglat vårt moderna samhälle, och som i dag framstår som alltmer ohållbar. Intresset för holistiska världsåskådningar växer och på flera platser i världen har rättsliga instanser för första gången erkänt naturen som juridiskt subjekt.