Datum: november 21, 2019

Plats: Moderna museet, Malmö

Sensing Nature from Within: Om samhörigheten mellan människa och berg

Seminarie, panelsamtal och after work

21.11 – 21.11 2019

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. Välkommen till det första seminariet kopplat till utställningen där Jonna Bornemark, docent i filosofi, och Hanna Ljungh, konstnär, deltar. Seminariet kommer fokusera på det faktum att stora delar av mänskligheten är bärare av en idétradition som skiljer naturen från kulturen, människan från djuret och själen från kroppen. Men så plötsligt tycks vi närma oss ett paradigmskifte.