Inre omställning och ekopsykologi

Sambandet mellan den inre naturen och den yttre intresserar mig. Den inre omställningen krävs för att göra den yttre omställningen möjlig, och ger oss stöd att hitta oss själva som förändringsagenter. Jag arbetar gärna med sådana processer och helst i samarbete med naturen.

Ekopsykologin utforskar sambandet mellan psyke, samhälle och natur, och undersöker människans känslomässiga och existentiella relation till resten av naturen. Störningar i denna relation är en viktig orsak till vår tids ekologiska förstörelse. Ekopsykologin hjälper oss – som individer och samhälle – att återfinna en mer levande relation till Jorden, främjar ett återförvildande av psyket och ett återbesjälande av världen. Jag är en del av att utveckla och leda Lodyns kurs i ekopsykologi; Jorden är själens hem.

Hur kan man förstå en flod? Funderingar efter Filosofiska rummet

Det finns en berättelse om ett folk som bor på en ö. De har aldrig någonsin sett en båt, de har därför ingen föreställning om att det skulle vara möjligt att ta sig fram på vatten. Så en dag när en båt närmar sig ön ser de den inte. De kan inte uppfatta den, eftersom...

läs mer

Movement and Maps – Told and Untold Stories of the Future

A speech from Climate Existence conference may 2018 (on video here) As I pondered about what exquisite wisdom I would share with you after these lovely days of depth, spaciousness and beauty, I felt quite humble. Then suddenly, a character from long ago showed up,...

läs mer

Naturen är också ett offer för patriarkatet

Denna artikel var införd i Fria tidningen 8 mars 2018 Kanske var Elin Wägner vår första ekofeminist? Innan någon ens kom på att använda ordet var hon mycket tydlig i sin beskrivning av det hon kallade härskarideologin: ”Männens herravälde på jorden har gått jämsides...

läs mer

Jorden är själens hem

Tillsammans med Henrik Hallgren och Hans Landeström leder jag ”Jorden är själens hem”, Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Utbildningen startar för andra gången sommaren 2018. Genom de fyra årstiderna leder utbildningen in i ekopsykologins olika aspekter genom...

läs mer

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Detta blev min sista ledare i Landets Fria Tidning, införd 28 december 2017. Under höstens omställningskonferens i Växjö utlöstes en stormig – äsch, jag menar dynamisk – diskussion om FN:s globala utvecklingsmål, SDG:s, och deras relevans för omställningsarbetet....

läs mer

Transformation kräver abdikation

Denna text var införd i Landets Fria Tidning 171012 De verkliga auktoriteterna i alla kulturer är de ogranskade antaganden vi bygger förståelsen av världen på. Ett centralt antagande i vår kultur är att människor står över allt annat levande. Detta antagande kallas...

läs mer

Det är sorgen som gör omställningen möjlig

Publicerad i Landets Fria Tidning 30 juni 2017 Världsmiljödagen, den 5 juni. Vi står i ring runt ett stenröse i kvällningen. Efter sång, tal och diktläsning går vi fram till röset, en i taget, för att lägga varsin sten. Stenar läggs för fälthumlorna, för gammelskogen,...

läs mer

A letter to you, dear Transitioner

Opening speech at REALS final international forum in Järna, June 16-19th 2016 "Todays challenges and the need for resilience" Dear fellow transitioners from different corners! As we are standing in the mess we are in, how are we to make meaning of our actions and to...

läs mer

Berättelsen om människan går att ändra

Hur ska vi kunna göra något åt utmaningarna som tornar upp sig längs civilisationens horisont, när ingen verkar bry sig och alla bara tänker på sitt? Människor är ju egoistiska och struntar i varandra. Den berättelsen har vi blivit matade med så länge att den blivit sann. Filosofer som Hobbes beskrev människans natur som medfött självisk, att vi därför måste ge upp en del av vår frihet till auktoriteter som kan upprätthålla civilisationen. Annars skulle vi förfalla till allas krig mot alla, och människans liv skulle vara ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

läs mer

Ett språk för det ovärderliga

Texten är ett kapitel ur antologin Sånger från Jorden. När jag pluggade systemekologi var det en idé som upprepades under i princip varenda föreläsning; det ekonomiska systemet som en delmängd av ett socialt system, i sin tur en delmängd av ett ekologiskt system....

läs mer

Changing the story of Self

Published at Common cause Foundation June 2014 The Common Cause framework shows that intrinsic values, such as equality and connection with nature, are associated with actions and attitudes towards a fair and sustainable society. Our ability to act for a greater good...

läs mer

Frikoppling – något att sträva efter?

Tidigare publicerad på Lodyns blogg. For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. ― Nelson MandelaNär FN:s klimatpanel IPCC släppte sin rapport härförleden inledningstalade Sveriges...

läs mer