Naturens rättigheter

Jag arbetar med naturens rättigheter genom föreningen Lodyn, som jag varit med och startat, samt nätverket Naturens rättigheter i Sverige, som jag är koordinator för. Vi har arrangerat två konferenser om naturens rättigheter, den första 2014 och den andra, Earth Rights Conference, 2017. Jag är även en del av FN:s Harmony with Nature Knowledge Network.

Läs mer om naturens rättigheter.
Jag pratar om Harmony with Nature på Naturmorgon i P1.

En aspekt av naturens rättigheter är ekocidlagstiftning, som jag jobbat mycket med de senaste åren tillsammans med bl a Polly Higgins. Plattformen för det arbetet är End Ecocide Sverige.

I samband med Earth Rights Conference gjorde SVT Aktuellt ett inslag om floderna som får rättigheter som juridiska personer.

En film från Earth Rights Conference.

Movement and Maps – Told and Untold Stories of the Future

A speech from Climate Existence conference may 2018 (on video here) As I pondered about what exquisite wisdom I would share with you after these lovely days of depth, spaciousness and beauty, I felt quite humble. Then suddenly, a character from long ago showed up,...

läs mer

Naturen är också ett offer för patriarkatet

Denna artikel var införd i Fria tidningen 8 mars 2018 Kanske var Elin Wägner vår första ekofeminist? Innan någon ens kom på att använda ordet var hon mycket tydlig i sin beskrivning av det hon kallade härskarideologin: ”Männens herravälde på jorden har gått jämsides...

läs mer

Om naturens rättigheter i P1 Annandag påsk

I ett långt och fint program på Annandagsmorgonen i P1 signerat Sofia Bothorp, Idéerna som ska rädda miljön, fick jag, Lodyn och naturens rättigheter plats. Här är länk till programmet, (69 minuter in om naturens rättigheter). Det finns mycket att säga om det och om...

läs mer

Jorden är själens hem

Tillsammans med Henrik Hallgren och Hans Landeström leder jag ”Jorden är själens hem”, Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Utbildningen startar för andra gången sommaren 2018. Genom de fyra årstiderna leder utbildningen in i ekopsykologins olika aspekter genom...

läs mer

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Detta blev min sista ledare i Landets Fria Tidning, införd 28 december 2017. Under höstens omställningskonferens i Växjö utlöstes en stormig – äsch, jag menar dynamisk – diskussion om FN:s globala utvecklingsmål, SDG:s, och deras relevans för omställningsarbetet....

läs mer

Transformation kräver abdikation

Denna text var införd i Landets Fria Tidning 171012 De verkliga auktoriteterna i alla kulturer är de ogranskade antaganden vi bygger förståelsen av världen på. Ett centralt antagande i vår kultur är att människor står över allt annat levande. Detta antagande kallas...

läs mer

Det är sorgen som gör omställningen möjlig

Publicerad i Landets Fria Tidning 30 juni 2017 Världsmiljödagen, den 5 juni. Vi står i ring runt ett stenröse i kvällningen. Efter sång, tal och diktläsning går vi fram till röset, en i taget, för att lägga varsin sten. Stenar läggs för fälthumlorna, för gammelskogen,...

läs mer

FN arbetar för naturens rättigheter

Många skulle säga att de ekologiska kriser vår kultur orsakar beror på trasiga relationer mellan människan och resten av naturen. Inte konstigt att vi sitter i skiten i så fall; vi behandlar andra levande varelser som ting, något som kan ägas, köpas och säljas. Som man inte behöver ta någon större hänsyn till så länge de fortsätter att fungera för oss. Så länge ekosystemen fortsätter att leverera tjänster.

läs mer

En flod med rätt till liv

Den 14 mars i år brast åhörarna i Nya Zeelands parlament samtidigt ut i gråt och jublande sång. En 140 år lång rättslig process hade fått sin upplösning när parlamentet antog en lag som ger floden Whanganui, en av landets längsta, status som juridisk person med rättigheter. Denna innovativa åtgärd var ett resultat av urfolket Maoris långa kamp för floden som levande helhet med en egen personlighet, kombinerad med en öppenhet för nya juridiska idéer hos de statliga förhandlare som var ansvariga för processen.

läs mer

A letter to you, dear Transitioner

Opening speech at REALS final international forum in Järna, June 16-19th 2016 "Todays challenges and the need for resilience" Dear fellow transitioners from different corners! As we are standing in the mess we are in, how are we to make meaning of our actions and to...

läs mer

Berättelsen om människan går att ändra

Hur ska vi kunna göra något åt utmaningarna som tornar upp sig längs civilisationens horisont, när ingen verkar bry sig och alla bara tänker på sitt? Människor är ju egoistiska och struntar i varandra. Den berättelsen har vi blivit matade med så länge att den blivit sann. Filosofer som Hobbes beskrev människans natur som medfött självisk, att vi därför måste ge upp en del av vår frihet till auktoriteter som kan upprätthålla civilisationen. Annars skulle vi förfalla till allas krig mot alla, och människans liv skulle vara ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

läs mer

Ett språk för det ovärderliga

Texten är ett kapitel ur antologin Sånger från Jorden. När jag pluggade systemekologi var det en idé som upprepades under i princip varenda föreläsning; det ekonomiska systemet som en delmängd av ett socialt system, i sin tur en delmängd av ett ekologiskt system....

läs mer

Changing the story of Self

Published at Common cause Foundation June 2014 The Common Cause framework shows that intrinsic values, such as equality and connection with nature, are associated with actions and attitudes towards a fair and sustainable society. Our ability to act for a greater good...

läs mer

Ecocide – An Evolution of Law

Published on Post Growth Institute April 2014. How do we stop the destruction of the Earths’ living systems, the glaring result of the industrial growth society? From rainforests turned to palm oil plantations, to seas deprived of many fish species, to mines opened in...

läs mer

Frikoppling – något att sträva efter?

Tidigare publicerad på Lodyns blogg. For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. ― Nelson MandelaNär FN:s klimatpanel IPCC släppte sin rapport härförleden inledningstalade Sveriges...

läs mer