Datum: februari 18, 2020

Tid: 18.30

Hur kan ett samhälle byggas i harmoni med naturen, utan att den exploateras? Pella Thiel berättar om vad Naturens rättigheter innebär och olika organisationers arbete med detta runtom i världen. 18 februari kl 18.30.

med Naturskyddsföreningen och Calluna.