The burning man and the oil of the rainforest

The burning man and the oil of the rainforest

Yasuní National Park in Ecuador has been called a biological bulls-eye. Biologists have counted to over 600 species – in a hectare of forest. (As a comparison there are around 40 tree species in the whole of Sweden). Due to the location at the intersection of...
The burning man and the oil of the rainforest

Regnskogens olja och the Burning man

Yasuní nationalpark i Ecuador har kallats ett biologiskt bulls-eye. I hela Sverige finns ett 40-tal trädarter, i Yasuní har biologer räknat till över 600 arter. På ett hektar. Läget i skärningen mellan ekvatorn, Amazonas och Anderna har inneburit att detta troligen är...