Tillsammans med Henrik Hallgren och Hans Landeström leder jag ”Jorden är själens hem”, Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Utbildningen startar för andra gången sommaren 2018. Genom de fyra årstiderna leder utbildningen in i ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen utforskar naturens intelligens och läkande kraft och ger möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Den ger kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle. “Jorden är själens hem” är en inbjudan till en genomgripande inre resa, där du på djupet både lär känna dig själv och den omvärld du står i relation till.