”Jag läste artikeln du skrev i Biodiverse om värderingar”, skrev Jörgen från Länsstyrelsen i Norrbotten. ”Jag och mina kollegor behöver bli bättre på att kommunicera biologisk mångfald, Kan du komma hit?”

Självklart. Det är inte varje dag jag har tillgång till 65 tjänstemän från kommuner, Skogsstyrelser och Länsstyrelsen (som förvaltar nästan 1/4 av Sveriges yta! Hela kommunikationsavdelningen var där!) för att dela de fascinerande forskningsrön som presenteras i Common Cause for Nature. På bussen mellan Umeå och Luleå såg jag överallt Volvos reklamslogan: LÅT INTE DINA ÄGODELAR ÄGA DIG. Marknadsförare har vetat i decennier att vi inte fattar beslut baserade på fakta. Vi är inte särskilt rationella. Fakta som strider mot värderingar vi har tenderar vi att bestrida eller helt enkelt bortse ifrån; faktaresistensen i den nu aktuella flygdebatten är ju häpnadsväckande. Därför används värderingar – i bilannonser ofta frihet och oberoende – ständigt för att sälja saker. Tänker man ett varv på den där reklamen så är den absurd; är det inte just genom att köpa en jättedyr bil, som de flesta antagligen måste ta lån för att ha råd med, som man blir ägd av sina ägodelar?

Dagen innan hann jag prata om naturens rättigheter med Miljöpartiet i Umeå som arrangör, och redan där nämndes idén att ”vi behöver prata om vad naturen gör för oss, vad den är värd ekonomiskt. Det är ändå ekonomin som styr”. Den här idén har fått så otroligt starkt genomslag, och det är väl inte konstigt i ett system som förväxlar välstånd med ekonomisk tillväxt. Men så länge vi går med på att göra detta, att reducera naturen till en ägodel, en leverantör av ekosystemtjänster, så stärker vi det systemet. Det är synd, eftersom den strategin aldrig kommer att kunna leda till ett samhälle med mänskligt välmående i samspel med naturen (som jag föreslog som mål att sträva efter i workshopen med Länsstyrelsen).

Bilar säljs ofta med hjälp av värderingar. Foto Jörgen Naalisvaara.

Jörgen illustrerar hur man kan uppleva tillståndet i naturen.

Hur långt vi är från det samhället visade Jörgen när han introducerade mig. Vi misslyckas spektakulärt med att nå målen för biologisk mångfald, och vi vet om det, sa han och visade rubrik efter rubrik om massutdöendet av arter, insektsdöden, och klimatförändringar. Han avslutade med denna bild på Homer Simpson vilket gjorde mig helt lycklig eftersom jag också använder den, och det var så skönt att ha någon annan som pratar om hoten!

Ett av de centrala budskapen i Common Cause for Nature är att det är kontraproduktivt att prata om naturen i ekonomiska termer (läs i artikeln som är länkad ovan om du vill veta mer om innehållet i workshopen). ”Ekosystemtjänster” har blivit ett centralt begrepp i miljöpolitik och miljöförvaltning. Det var fascinerande hur många av deltagarna som sa att de alltid har tyckt att det känns jobbigt att prata om naturen som ekonomisk resurs, och att de nu hade fått stöd för den känslan. Vi är inte kunder till naturen, och vi behöver öva på ett annat förhållningssätt. Intressant nog har denna diskussion även förts inom FN:s expertpanel International Panel for Biodiversity and Ecosystem services (IPBES) som trots namnet nu lämnar begreppet ekosystemtjänster och ersätter det med ”naturens bidrag till människor”. ”Att ett ledande vetenskapligt forum nu tar tänket ett steg vidare och kvalificerar den vetenskapliga förståelsen kan förväntas ge svallvågor”, säger Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp (Multidisciplinary Expert Panel).

Jag hade ambitionen att väcka tankar och hoppas att detta kan vara en början på en diskussion som fortsätter (snart kommer en ”verktygslåda” från PIRC om hur man kan jobba med Common Cause for Nature). Det är utmanande att börja använda andra värderingar än dem man är van vid. Det kan kännas obekvämt, som om man manipulerar människor. Emellertid: allt omkring oss genomsyras av värderingar, det är bara det att de dominerande värderingarna är osynliga. Precis som fiskar inte är medvetna om att de rör sig i vatten, märker vi inte de värderingar vi tar för självklara. Det är en nyttig övning att försöka få syn på dem, för att sedan kunna utmana dem. Ramverket Common Cause ger starkt vetenskapligt stöd för att göra det, om det är ett samhälle med mänskligt välmående i samspel med naturen vi strävar efter. Det kräver ett annat språk; kanske att vi behöver lära oss tala mer från hjärtat?

Varför tycker du att naturen är viktig?