Common cause – värderingar för hållbarhet

Omställningen till hållbarhet handlar om djupgående förändringar i vad vi gemensamt tycker är viktigt, värdefullt och normalt. Därför är det viktigt att förstå och påverka värderingar. Jag föreläser regelbundet om värderingar utifrån Common cause som bygger på fascinerande socialpsykologisk forskning om värderingar och hur de relaterar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Jag samarbetar med Common Cause Foundation (där du kan läsa mycket mer om ämnet) och Public Interest Reseach Centre i Wales som applicerat forskning om värderingar på frågan om ett hållbart och rättvist samhälle och utvecklat modeller för att bättre förstå värderingarnas roll.

Jag gör allt från korta föreläsningar till dagslånga workshops utifrån Common cause, för exempelvis studenter på SLU, KTH och Cemus, föreningar, kommunanställda, Svenska Kyrkan, mfl.

 

 

Om min vandel och omställningsrörelsens väsen

Jag ska föräras Martin Luther King–priset! Något som jag förstått har skapat protester och gjort ett antal människor upprörda. Kristna Freds har dragit sig ur prisutdelningen. Allt detta är sådant jag fått veta i andra hand och det gör mig förstås otroligt illa...

läs mer
Värderingar centrala för delaktighet

Värderingar centrala för delaktighet

Hur ska vi hejda utrotningen av arter och förlust av biologisk mångfald? En sak är säker: enbart vetskapen om att arter systematiskt utrotas genom mänsklig påverkan är inte nog för att vi ska vidta några genomgripande åtgärder. Insikter från kognitionsforskning avvisar upplysningstidens idéer om den rationella människan som, ställd inför fakta, gör medvetna val. Istället påverkas våra individuella och kollektiva beslut ofta av omedvetna faktorer, främst värderingar, som är kopplade till känslor och till vår identitet. Att stärka de värderingar som hjälper oss att värna om naturen är därför en kärnfråga i all kommunikation om biologisk mångfald.

läs mer

Berättelsen om människan går att ändra

Hur ska vi kunna göra något åt utmaningarna som tornar upp sig längs civilisationens horisont, när ingen verkar bry sig och alla bara tänker på sitt? Människor är ju egoistiska och struntar i varandra. Den berättelsen har vi blivit matade med så länge att den blivit sann. Filosofer som Hobbes beskrev människans natur som medfött självisk, att vi därför måste ge upp en del av vår frihet till auktoriteter som kan upprätthålla civilisationen. Annars skulle vi förfalla till allas krig mot alla, och människans liv skulle vara ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

läs mer
Reflektioner om Rockströms sommarprat 2015

Reflektioner om Rockströms sommarprat 2015

Om man är orolig över tillståndet i världens ekosystem så blir man naturligtvis lycklig över att Johan Rockström är en av årets sommarpratare, och han har också varit flitigt påannonserad och hyllad i mina flöden. ”Den nya berättelsen saknas”, säger Johan Rockström...

läs mer

Changing the story of Self

Published at Common cause Foundation June 2014 The Common Cause framework shows that intrinsic values, such as equality and connection with nature, are associated with actions and attitudes towards a fair and sustainable society. Our ability to act for a greater good...

läs mer

Is humanity nature´s customer?

This article was published at Post Growth Institute in november 2013. In September, the former party leader of the largest party in Sweden, the Social Democrats, made a proposition to the Swedish Parliament. He suggested that the concept of “customer” shouldn’t be...

läs mer
A Language for the Future

A Language for the Future

Published on Post Growth Institute May 2013 The “value” of solar panels Finally putting up solar panels on our house last year rendered a lot of questions on numbers. Neighbors, friends and family asked: How much did it cost? How much electricity will you produce? And...

läs mer