Värderingar centrala för delaktighet

Värderingar centrala för delaktighet

Denna text var införd i Biodiverse nr 1 2017, Centrum för Biologisk mångfald, SLU. Artikeln som pdf. Hur ska vi hejda utrotningen av arter och förlust av biologisk mångfald? En sak är säker: enbart vetskapen om att arter systematiskt utrotas genom mänsklig påverkan är...